Vi är en ung gospelkör som började sjunga ihop i jan 2011, vars sound är influerat av Hiphop, Soul och RnB. Vi håller till i Tenstakyrkan där vår äldre systerkör TGC (Tensta Gospel Choir) har funnits sedan mitten på 90-talet. Från och med 2014 finns det två äldre systerkörer inom Tensta Gospel, då en grupp på 11 personer under ledning av Zackarias Ulvskog utforskar gospel i det mindre formatet och har bildat kören Tensta Gospel Revelation.

jOyFuL nOiSe! är en ung vuxenkör där medlemmar är c:a 18-26 år. Vi har inga krav på trosuppfattning och vi håller inga formella inträdesprov. Här får du friheten att uttrycka dig som du vill och chansen att växa som sångare/sångerska. Vi är för tillfället fulltaliga, men tar vid behov in nya medlemmar vid terminstart i januari samt augusti varje år, så är du intresserad av att sjunga i jOyFuL nOiSe! är du välkommen att kontakta oss då för mer information.

Histora

Föregångaren till Tensta Gospel's jOyFuL nOiSe! startades hösten 2000 som en utveckling av Tensta Gospel Choir. TGC startades 1996 av Gospelprojektet, ett projekt med syfte att arbeta för drogfrihet och integration mellan såväl olika kulturer som olika åldersgrupper. Man ville skapa ett utrymme där alla ungdomar i Tensta skulle vara välkomna, oavsett kulturell eller religiös bakgrund. Detta har lett till att kören ända sedan starten, utöver en majoritet troende kristna, även har haft muslimer, buddhister m. fl., bland sina medlemmar, som numera kommer från hela Stockholm.

Projektet startade som ett trepartssamarbete mellan Tenstakyrkan, Spånga Blåbandförening och Trefaldighetskyrkan (inne i centrala Stockholm). Idag drivs projektet vidare med
jOyFuL nOiSe! i ett trepartssamarbete mellan Tenstakyrkan, Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan) och Studieförbundet Bilda.

Vi strävar efter...
...att skapa en naturlig mötesplats för olika kulturer.
...att framhålla demokrati och människors lika och okränkbara värde.
...att alltid ha en ömsesidig respekt för varandra, oavsett ålder och bakgrund.
...att stärka självförtroendet genom utmaningar och därmed gynna individens samt gruppens utveckling framåt.
...att medlemmar i
jOyFuL nOiSe! ska uppmuntra både varandra och dem nya i kören, genom att hela tiden försöka bjuda på sig själva.
...att det ska vara "happy hour" varje repetition, oavsett hur länge man repar.
...att verka som en fristad från droger.